Методичне забезпечення

  1. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти Навчальний  E-посібник – jmm.ho.ua
  2. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 315 с.
  3. Семеног О.М. Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 216 с.
  4. Чернякова Ж. Ю. Academic Writing For Postgraduate Students: навчальний посібник. Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії за напрямом 01 - Освіта. Суми: Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 200 с.
  5. Чернякова Ж. Ю. Academic Writing For Postgraduate Students: навчальний посібник. Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії за напрямом 01 - Освіта. E-посібник - http://www.jmmaw.ho.ua