Запрошення до співпраці

Шановні роботодавці!

Кафедра педагогіки запрошує Вас до активної співпраці. Ми завжди відкриті до діалогу. Наша співпраця допоможе виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні та врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що, у свою чергу, підніме ефективність та конкурентоспроможність пропонованих нами освітніх програм, а саме:

-освітньо-професійна програма Освітні, педагогіні науки (Методика виховної роботи)

-освітньо-професійна програма Освітні, педагогіні науки (Позашкільна освіта)

-освітньо-наукова програма Освітні, педагогіні науки (аспірантура)

Також наша співпраця допоможе більш ефективно сформувати програмні результати навчання, що реально відображатимуть потреби ринку праці.

Можливі напрями співпраці:

Публікація інформації про Ваші вакансії на наших інформаційних ресурсах
Публікація інформації про можливості для студентів – проходження практики, стажування, участь у конкурсах від закладу, організації