Стейкхолдери

Зустрічі зі зовнішніми стейкхолдерами:

Круглий стіл «Шляхи розвитку освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки» (23 червня 2021 року)

Програма (завантажити)

Фото (завантажити)

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми університетської підготовки фахівців позашкільної освіти» 11 червня 2021 р. (кафедра педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя)

Програма (завантажити)

Обговорення програм підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки в рамках конференції "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін"

Фото (завантажити)

Інформація про співпрацю в межах укладених договорів та заходи з їх реалізації (у контексті ОНП «Освітні, педагогічні науки»)

Документ (завантажити)

Перелік договорів про співпрацю зі стейкхолдерами

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Рівненський державний гуманітарний університет

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Запорізький державний медичний університет

Національний університет «Запорізька політехніка»

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

НВК 41 "Райдуга"

Загальноуніверситетські угоди про співпрацю