Авраменко Віта

minaylichenko 05fe2

Рік навчання - третій

Форма навчання - очна вечірня

ORCID ID 0000-0002-7946-5040

Профіль Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=uj7H6GkAAAAJ&hl=uk

Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні засади формування підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах неформальної освіти країн Європейського Союзу».

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сбруєва Аліна Анатоліївна.

Сертифікати участі в конференціях (фото)

Михайличенко Ірина

minaylichenko 05fe2

Рік навчання - четвертий

Форма навчання - очна вечірня

ORCID ID 0000-0002-4394-3127

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=DESvaokAAAAJ&hl=ru

Тема дисертації: "Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Людмили Михайлівни Кірдіщевої у Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка (1977-2017)"

Наукові керівники: 
Козлов Дмитро Олександрович - доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Козлова Олена Григорівна - кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

 Сертифікати участі в конференціях (фото1, фото2, фото3)

Коваленко Надія

minaylichenko 05fe2

Рік навчання - перший

Форма навчання - очна денна

ORCID ID 0000-0002-9108-7652

Профіль Google Scholar

Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні засади виховання мистецько обдарованої учнівської молоді в Україні та Польщі»

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Бойченко Марина Анатоліївна.

Сертифікати участі в конференціях (фото)

 

 

Бездідько Наталія

bezdidko n 39738

Рік навчання - перший

Форма навчання - очна вечірня

ORCID ID 0000-0002-4384-6757

Профіль Google Scholar

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади корекційної допомоги дітям з інвалідністю в умовах реабілітаційних центрів україни та німеччини"

Науковий керівник: Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Сертифікати участі в конференціях (фото)

Степанець Микола

foto stepanec 928b0

Рік навчання - четвертий

Форма навчання - очна денна

ID ORCID 0000-0001-8728-6387

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=9lQoIQ4AAAAJ&hl=ru

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади підготовки магістрів освіти в університетах Канади"

Науковий керівник: Огієнко Олена Іванівна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки

Сертифікати участі в конференціях (фото)

Коханова Наталія

kohanova foto 069b2 

Рік навчання - четвертий

Форма навчання - форма навчання денна

ID ORCID 0000-0002-7458-9087

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=JVx7vAUAAAAJ&hl=uk

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі"

Науковий керівник: Шаповалова Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

Бойченко Віталій

boychenko v foto 0c662 

Рік навчання - третій

Форма навчання - очна денна

ORCID ID 0000-0001-9098-0185

Профіль Google Scholar 

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США"

Науковий керівник: Сбруєва А.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

Трофименко Аліна

trofymenko 25863 

Рік навчання - третій

Форма навчання - очна денна

ORCID ID 0000-0002-9281-6706

Профіль Google Scholar - https://bit.ly/3Ig7g4e

Тема дисертації: "Формування фасилітаційної компетентності майбутніх вчителів природничих дисциплін в процесі професійної підготовки у педагогічному університеті"

Науковий керівник: Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

Чу Їн (储盈)

chu in 1536c 

Рік навчання - третій

Форма навчання - очна денна

ORCID ID 0000-0003-4976-7555

Профіль Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=0myUQjAAAAAJ&hl=ru&oi=ao 

Тема дисертації: "Тенденції інтернаціоналізації вищої освіти Китаю"

Науковий керівник: Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

Христій Юрій

hristiy 37d5f 

Рік навчання - третій

Форма навчання - очна вечірня

ORCID ID 0000-0003-1051-9378

Профіль Google Scholar - 

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади міжнародного співробітництва у сфері професійно-технічної освіти в Європейському Союзі"

Науковий керівник: Пшенична Любов Василіївна, кандидат наук з державного управління, професор, перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

 

 

Пахотіна Тетяна

 IMG 5917 07979

 Рік навчання - другий

Форма навчання - очна денна

ORCID ID 0000-0002-5132-4326

Профіль Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?user=o51RoW4AAAAJ&hl=uk

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади патріотичного виховання школярів у Республіці Польща"

Науковий керівник: Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

 

Лохоня Микола

 lohonya foto 87dc6

 Рік навчання - другий

Форма навчання - очна вечірня

ORCID ID 

Профіль Google Scholar - 

Тема дисертації: "Формування готовності майбутніх викладачів до створення іміджу закладу вищої освіти у процесі магістерської підготовки"

Науковий керівник: Козлова Олена Григоріївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

 

 

Карпенко Єлизавета

 karpenko 2 43285

 Рік навчання - перший

Форма навчання - очна денна

ORCID ID 

Профіль Google Scholar - 

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади підготовки хорового диригента в системі вищої музично – педагогічної освіти США та України"

Науковий керівник: Чистякова Ірина Анатоліївна, к.п.н., доцент, доцент кафдри педагогіки 

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

 

 

Вертель Владислав

 vlad e15ec

 Рік навчання - перший

Форма навчання - очна вечірня

ORCID ID 0000-0002-7662-7585

Профіль Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=ZNJsvqMAAAAJ

Тема дисертації: "Розвиток еколого-натуралістичної роботи в закладах позашкільної освіти Північно-східної України (40 роки ХХ–20 роки ХХІ століття)"

Науковий керівник: Бойченко Марина Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор

 Сертифікати участі в конференціях (фото)

 

 

 

Кукса Тетяна

 kuksa 9322b

 Рік навчання - перший

Форма навчання - очна вечірня

ORCID ID 0000-0002-0850-3521

Профіль Google Scholar - 

Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади дуальної освіти в країнах Європейського Союзу"

Науковий керівник: Пшенична Любов Василіївна, кандидат наук з державного управління, професор, перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка

 Сертифікати участі в конференціях (фото)