Стейкхолдери

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
що регламентують взаємовідносини між стейкхолдерами та учасниками освітнього процесу