РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій роботі та зареєстровані в різних наукометричних базах даних. Викладачі кафедри мають значну кількість публікацій у фахових виданнях, публікації в закордонних виданнях, в науко-метричній базі Copernicus, Scopus, Web of Science.

З метою оцінки потенціалу, рівня роботи інститутів, факультетів, кафедр та стимулювання структурних підрозділів на підвищення якості роботи за основними напрямами діяльності, у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка обраховується рейтинг його структурних підрозділів.

Рейтинг 2020-2021

Рейтинг кафедри педагогіки по НН ІПП

Кафедра педагогіки - 5 місце

Рейтинг кафедри педагогіки за напрямом суспільні науки

Кафедра педагогіки - 1 місце

Загальний рейтинг кафедри педагогіки

Кафедра педагогіки - 1 місце

Рейтинг 2019-2020 

Рейтинг кафедри педагогіки по НН ІПП

Кафедра педагогіки - 2 місце

Рейтинг кафедри педагогіки за напрямом суспільні науки

Кафедра педагогіки - 3 місце

Загальний рейтинг кафедри педагогіки

Кафедра педагогіки - 6 місце

Рейтинг 2019

Рейтинг кафедри педагогіки
по Навчально-науковому інституту педагогіки і психології (із 6 кафедр інституту)
(звіт НДР 2019 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.


 Рейтинг кафедри педагогіки
по напряму суспільні науки (із 13 кафедр університету) 
(звіт НДР 2019 р.)

Кафедра педагогіки – 2 місце.

 Загальний рейтинг кафедри педагогіки
 (із 35 кафедр університету) (звіт НДР 2019 р.)

Кафедра педагогіки  - 2 місце.

Рейтинг 2018

Рейтинг кафедри педагогіки
по Навчально-науковому інституту педагогіки і психології (із 6 кафедр інституту)
(звіт НДР 2018 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.

 Рейтинг кафедри педагогіки
по напряму суспільні науки (із 13 кафедр університету) 
(звіт НДР 2018 р.)

Кафедра педагогіки – 2 місце.

 Загальний рейтинг кафедри педагогіки
 (із 35 кафедр університету) (звіт НДР 2018 р.)

Кафедра педагогіки  – 2 місце.

Рейтинг 2017 

Рейтинг кафедри педагогіки
по Навчально-науковому інституту педагогіки і психології (звіт НДР 2017 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.

 Рейтинг кафедри педагогіки
по соціально-гуманітарному напряму 
(Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Навчально-науковий інститут історії та філософії, факультет іноземної та слов’янської філології –  усього 16 кафедр)
(звіт НДР 2017 р.)

Кафедра педагогіки – 1 місце.

 Загальний рейтинг кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
 (із 35 кафедр університету) (звіт НДР 2017 р.)

Кафедра педагогіки  – 2 місце.