Навчальна практика з позашкільної роботи/ Навчальна педагогічна практика в закладах ПЗО/ Навчальна педагогічна практика в базовій школі

Виробнича педагогічна практика студентів ІІІ курсу здійснюється під час літніх канікул у різноманітних закладах позашкільної освіти, а також дитячих центрах або таборах (ДОЦ і ДОТ), пришкільних таборах чи майданчиках, наметових таборах, дитячих закладах санаторного типу, будинках дітей та юнацтва, дитячих клубах (профільних, за місцем проживання тощо).

Практика студентів ІІІ курсу влітку є складовою частиною програми професійного становлення майбутнього педагога й передбачає формування педагогічної компетентності майбутніх учителів під час роботи в закладах позашкільної освіти та закладах загальної середньої освіти і виконання ними обов’язків вожатого, вихователя, педагога, педагога-організатора, культорганізатора, керівника гуртка, помічника класного керівника тощо.

Метою практики є формування компетентності педагога-вихователя у процесі організації та здійснення студентом самостійної діяльності в умовах закладу позашкільної освіти, що передбачає набуття й удосконалення загальнопедагогічних і професійних знань, умінь і навичок, ціннісних орієнтацій та  досвіду діяльності.