Студентська наука

Наукова роботи викладачів кафедри зі студентами

 Результатами студентської науково-дослідної роботи є:
– написання студентських наукових статей;
– участь студентів у науково-практичних конференціях різних рівнів;
– участь студентів у Всеукраїнських  студентських олімпіадах;
– участь студентів у Всеукраїнських турах конкурсу з педагогічних наук;
– написання курсових та дипломних проєктів з педагогічних дисциплін.

Кафедра педагогіки є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІМІДЖ, МОБІЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Інформаційний лист

Кафедра педагогіки випускає щорічний збірник праць молодих учених «Наукові пошуки»

Інформаційний лист 

Для залучення студентів до науково-дослідної роботи та з метою розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, а також сприяння професійного становлення майбутніх учителів на кафедрі діють наукові проблемні групи. Участь у наукових проблемних групах є добровільною. Наукові проблемні групи є відкритими та чекають на всіх бажаючих.

Наукові проблемні групи

 Наукова проблемна група студентів історичного факультету «Сучасні історико-педагогічні дослідження: проблеми мікроісторії». Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Осьмук Наталія Григорівна.

Наукова проблемна група студентів фізико-математичного факультету «Студентське педагогічне дослідження: проектно-тренінговий підхід». Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Коваленко Наталія Володимирівна.

Наукова проблемна група студентів фізико-математичного факультету «Актуальні питання виховання: проект школи і університету». Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Коваленко Наталія Володимирівна.

Наукова проблемна група студентів факультету іноземної та слов’янської філології «Евристична освіта - інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості». Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Проценко Ірина Іванівна.

Наукова проблемна група аспірантів "Проблеми порівняльної педагогіки". Керівник - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сбруєва Аліна Анатоліївна.

Наукова проблемна група аспірантів «Розвиток культури академічного письма аспірантів педагогічних спеціальностей в рамках програми Жан Моне модуль». Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Чернякова Жанна Юріївна.

Наукова проблемна група магістрантів "Проблеми сучасної позашкільної освіти". Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Чистякова Ірина Анатоліївна.

Наукова проблемна група аспірантів "Актуальні проблеми освіти обдарованих". Керівник - доктор педагогічних науко, професор, завідувач кафедри педагогіки Бойченко Марина Анатоліївна.