Наукові заходи

 Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів кафедри педагогіки на 2022-2023 навчальний рік

 Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2021 рік
 Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій ісемінарів здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2020 рік

Інформаційні листи

Всеукраїнський науковий семінар «Педагогіка В. О. Сухомлинського: діалог із сучасністю»

IV Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, реалії, перспективи

VІІ Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи»

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Макаренківські читання" 2022

 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи»