Напрями діяльності

ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ!

Кафедру педагогіки очолює доктор педагогічних наук, професор Марина Анатоліївна Бойченко. Кафедра була створена як кафедра педагогіки і психології. Як окремий підрозділ вона існує з 1930 р. Її засновником і першим завідувачем стала представниця харківської педагогічної школи – професор Ганна Павлівна Попова. У різні роки кафедру очолювали Василь Павлович Луцький, Вадим Костянтинович Григорьєв, Ольга Яківна Польська, Поліна Олексіївна Ключникова, Євген Миколайович Вольський, Леонід Петрович Кічатінов, Микола Остапович Лазарєв, Аліна Анатоліївна Сбруєва.

Кафедра має достатній науковий потенціал: 9 викладачів: 4 доктори педагогічних наук, з них 3 професори (Бойченко М.А., Сбруєва А. А., Огієнко О. І.) та 1 доцент (Коваленко Н.В.); 5 кандидатів педагогічних наук, із них 4 доценти (Осьмук Н. Г., Проценко І. І., Чернякова Ж. Ю., Чистякова І. А.) та 1 старший викладач (Бикова М. М.).

Головна мета діяльності кафедри – професійна підготовка майбутнього вчителя та викладача закладу вищої освіти.

Колектив кафедри плідно працює над науковою темою «Теоретичні та методичні засади інноваційного розвитку освіти у національному, європейському та глобальному контекстах» (реєстраційний номер 0121U107883). Категорія роботи – прикладна.

Кафедра є випусковою для аспірантів, докторантів зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» та магістрантів зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» (освітньо-професійні програми «Методика виховної роботи» та «Позашкільна освіта»).

З 2010 року функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а з 2016 року з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», за роки існування якої відбулося понад 100 захистів.

На кафедрі функціонують:

Наукові лабораторії: «Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя» та «Лабораторія порівняльно-педагогічних досліджень»

Науково-дослідний ресурсний центр макаренкознавства

Студентські проблемні групи: «Актуальні проблеми порівняльно-педагогічного дослідження», «Евристична освіта – інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості», «Педагогічні дослідження майбутнього вчителя», «Навчальна практика: проект школи і університету», «Риторична культура майбутнього  вчителя в контексті реалізації концепції «Нова українська школа».

У педагогічний процес викладачами кафедри активно впроваджуються індивідуальні, диференційовані та групові форми навчання, рольові ігри, тренінги, кейс-технології, проєктні та тестові завдання, реферативні, курсові та дипломні роботи тощо. Поширені методи контекстного навчання (мікровикладання, моделювання виховних заходів), експрес-контролю, проблемно-пошукові й дослідницькі. Протягом останніх років викладачі кафедри здійснюють вивчення педагогічних дисциплін за модульно-рейтинговою, модульно-кредитною та кредитно-трансферною системою.

З метою підвищення якості викладання педагогічних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні підручники та посібники нового покоління, серед них «Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах», «Сучасний табірний збір», «Практикум з педагогіки», «Практикум з історії педагогіки», «Практикум з порівняльної педагогіки», «Наскрізна педагогічна практика», «Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика». До всіх навчальних дисциплін створено навчально-методичне забезпечення з відповідною презентацією із застосуванням ІКТ.

Велика увага приділяється роботі з педагогічно обдарованою молоддю, стимулюванню творчого пошуку студентів.

Щорічно науковцями кафедри публікується понад 50 друкованих праць, зокрема колективні та одноосібні монографії, присвячені проблемам професійної підготовки фахівців, з історико-педагогічної та компаративної тематики.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені І. Зязюна, Інституту педагогіки НАПН України, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Рівненського державного гуманітарного університету (проведення міжнародних і всеукраїнських семінарів та конференцій, підвищення кваліфікації співробітників, наукова робота).

Науковці кафедри беруть участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних та обласних науково-практичних конференціях з актуальних проблем педагогічної науки та практики.

Викладачі кафедри є членами Української асоціації дослідників освіти (УАДО) (Завантажити: сертифікат1сертифікат2, сертифікат3, сертифікат4, сертифікат5, сертифікат6)

На сьогоднішній день кафедра педагогіки являє собою потужний колектив однодумців.

Положення про кафедру (завантажити)

Стратегія розвитку кафедри (завантажити)

Наша адреса:

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, ауд. 218 (центральний корпус, 2-й поверх)

тел. (0542) 68-59-47

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.