Наукові школи

Дослідження аспірантів виконуються в межах наукових шкіл СумДПУ ім. А. С. Макаренка

Сбруєвої Аліни Анатоліївни, д.пед.н., проф.
з проблем педагогічної компаративістики

Огієнко Олени Іванівни, д.пед.н., проф.
з проблем теорії та практики освіти дорослих у розвинених країнах світу

Лобової Ольги Володимирівни, д.пед.н., проф.
з проблем мистецької освіти школярів та культуротворчої підготовки студентів закладів вищої освіти

Козлової Олени Григорівни, к.пед.н., проф.
з проблем інноваційного розвитку вищої та загальної середньої освіти в суспільстві ризику

Пшеничної Любов Василівни, к.держ.упр., проф.
з проблеми організаційних та фінансових механізмів управління діяльності менеджерів

Лянного Юрія Олеговича, д.пед.н., проф.
з теорії і практики проблем здоров’я, фізичної реабілітації (фізичної терапії) та спеціальної освіти у контексті професійної підготовки фахівців