Участь аспірантів у наукових заходах

Зимова наукова школа (день другий)

Другий день Зимової наукової школи 11 лютого 2022 року розпочався зі "Скриньки запитань", формат якої дозволив аспірантам 1 курсу отримати відповіді на актуальні для них питання. Здобувачі освіти відвідали інтерактивну лекцію на тему «Упровадження державно-регіональної політики: здобутки і виклики на прикладі Сумської області» (лектор - к.і.н., директор Установи «Агенція регіонального розвитку Сумської області Г.М.Старіков), майстер-клас «Базові кейси грантрайтингу» (тренер - к.е.н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування В.А. Омельяненко), тренінг «Як презентувати власні наукові здобутки» (тренер - д.п.н., проф., завідувач кафедри інформатики О.В.Семеніхіна), тренінг «Розвиток критичного мислення майбутнього доктора філософії» (тренер - к. філософ. наук, доц., доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Н.М.Зленко)

Фото (завантажити)

Відгуки аспірантів: 

Ми в соц. мережах

Зимова наукова школа (день перший)

10 лютого розпочала роботу Зимова наукова школа для аспірантів 1 року навчання. Протягом першого дня здобувачі вищої освіти мали можливість взяти участь у різних активностях. З вимогами до докторів філософії як суб’єктів дослідницької діяльності ознайомила д.п.н., професор, завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка М.А. Бойченко. Аспіранти взяли участь в анкетуванні щодо готовності до здійснення дослідницької діяльності, тренінгу з тайм менеджменту (тренер - к.п.н., доцент, завідувач аспірантури та докторантури, доцент кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка І.А. Чистякова), майстер-класі «The main characteristics of Academic Writing» (тренер - к.п.н., доцент, доцент кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка Ж.Ю. Чернякова), майстер-класі «Міжнародні наукометричні бази даних: ефективне користування» (тренер - к.п.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов економічного факультету КНУ імені Т. Шевченка Л.О. Загоруйко)

Фото (завантажити)

Відгуки аспірантів: тренінг д.пед.н. проф. Бойченко М. А.; тренінг к.пед.н. доц. Чистякова І. А.; тренінг к.пед.н. доц Чернякова Ж. Ютренінг к.пед.н. доц Загоруйко Л. О.

Ми в соц. мережах

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" (16-17 листопада 2021) 

Програма (завантажити)

День1 16.11.2021 (завантажити фото)

День2 17.11.2021 (завантажити фото)

Освітньо-проєктний інтенсив

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка проводить проєктно-освітній інтенсив.

Що таке проєктно-освітній інтенсив? Це проєктні треки, залучення до яких відбувається за індивідуальними освітніми траєкторіями та супроводжується побудовою освітньо-наукового профілю майбутнього доктора філософії. Інтенсив передбачає вирішення практикоорієнтованих кейсів, роботу в команді, розвиток компетентностей, освоєння передових практик, підтримку лекторів, експертів, наукових керівників, гостьових професорів.

Для чого потрібен проєктно-освітній інтенсив? Мета інтенсиву - доповнення освітнього процесу сучасними технологіями навчання, включаючи форми дистанційної та онлайн підготовки, формування міждисциплінарних проєктних команд для розвитку навичок командної роботи та освоєння компетентностей.

Кого запрошуємо на інтенсив? У 2021-2022 навчальному році в інтесиві беруть участь аспіранти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка всіх курсів навчання. Інтенсив спрямовано на вирішення реальних завдань задля реалізації індивідуальної освітньо-наукової траєкторії аспіранта, пов’язаних із розвитком діяльності університету за напрямами: забезпечення якості вищої освіти; освітньо-наукова та інноваційна діяльності; корпоративна культура; формування іміджу Університету; інформаційно-аналітична та міжнародна діяльність.

Як відбуватиметься проєктно-освітній інтенсив? Проєктно-освітній інтенсив передбачає проходження таких етапів:

 • Відбір учасників та формування команд
 • Генерація ідей
 • Робота в освітньому просторі інтенсивної комунікації відповідно до індивідуальних освітніх запитів
 • Робота над власним проєктом
 • Підготовка до презентації
 • Підсумковий захист

Що таке освітній простір інтенсивної комунікації? Освітній простір інтенсивної комунікації – це:

 • Вибір індивідуальної траєкторії розвитку, тобто унікального набору освітніх активностей: онлайн- та офлайн-курсів, майстер-класів, проєктних лабораторій, воркшопів.
 • Допомога наставників, тьюторів та представників вітчизняних і міжнародних партнерів.
 • Робота у команді над власним проєктом.
 • Можливість заявити про себе, просунути власні ідеї та розробки.
 • Ознайомитись із сучасними тенденціями розвитку освіти та науки.
 • Отримати нові професійні навички та нові soft skills.
 • Здобути досвід міжособистісної комунікації.

Про що йтиметься під час проєктно-освітнього інтенсивну? У межах усіх напрямів Ви зможете отримати знання в галузі проєктного управління та прокачати навички командної роботи.

Що буде результатом інтенсиву? Участь в інтенсиві підвищить Ваші шанси на запуск власного проєкту чи здійснення наукового дослідження. Сертифікат Учасника проєктно-освітнього інтенсиву.

Коли відбуватиметься проєктно-освітній інтенсив? З листопада 2021 року по травень 2022 року. Перший трек відбудеться 12 листопада о 14.00

Фото (завантажити)

Регіональний науковий семінар «Сучасні дослідження у теорії і практиці позашкільної освіти» 23 вересня 2021 року

(організатори: кафедра педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та лабораторія позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України)

photo 2022 02 02 11 53 32 33343 photo 2022 02 02 14 26 24 1ba60 photo 2022 02 02 14 26 32 9b9f0 photo 2022 02 02 14 26 36 b9a0f photo 2022 02 02 14 26 39 3a0ab

Літня наукова школа 

програма (завантажити)

photo 2022 02 02 13 19 56 25c97 photo 2022 02 02 13 19 56 25c97 photo 2022 02 02 13 20 22 26543 photo 2022 02 02 13 20 41 cb128 photo 2022 02 02 13 20 46 d7ee1 photo 2022 02 02 13 20 52 f5080 photo 2022 02 02 13 20 56 145d9 photo 2022 02 02 13 21 02 21133 photo 2022 02 02 13 21 08 fcf0d photo 2022 02 02 13 21 13 1272d photo 2022 02 02 13 21 20 51cd1 photo 2022 02 02 13 21 29 6080f photo 2022 02 02 13 21 34 cac4d photo 2022 02 02 13 21 39 7c638 photo 2022 02 02 13 21 52 63de0 photo 2022 02 02 13 22 01 a075e photo 2022 02 02 13 22 09 1b2a8 photo 2022 02 02 13 22 15 fd56f photo 2022 02 02 13 22 28 c7845 photo 2022 02 02 13 22 35 c5624 photo 2022 02 02 13 22 54 b5108

V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених (EUROUNI-2021) «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІМІДЖ, МОБІЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

187807084 1948759505261982 4308313413423487332 n 0c1e7 188096572 1948759571928642 8066047661112316672 n 5e8c7 188317165 1948759698595296 8433035510672220259 n 669d5 188476769 1948759348595331 600976931142702696 n 20a57 188833040 1948759468595319 8931927486642989503 n 4efb9 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ОСВІТА ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

EDUCATION FOR THE 21 st CENTURY: CHALLENGES, PROBLEMS, PROSPECTS (12-13 листопада 2020 року)

(фото)

Майстер-клас з академічного письма (к. пед. н., доц. Чернякова Ж. Ю.) для аспірантів СумДПУ імені А. С. Макаренка (26 серпня 2020 р.)

photo 2022 02 02 13 48 48 4ad56 photo 2022 02 02 13 48 51 26df5 photo 2022 02 02 13 48 56 5245a photo 2022 02 02 13 48 59 38c7b