Робочі програми

ОК 1 "Філософсько-методологічні основи наукових досліджень" (завантажити)

ОК 2 "Академічна іноземна мова" (завантажити)

ОК 3 "Теорія та методика викладання у вищій школі" (завантажити)

ОК 4 "Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях" (завантажити)

ОК 5 "Управління науковими проектами" (завантажити)

ОК 6 "Іноваційні компетентності доктора філософії" (завантажити)

ОК 7 "Історія вищої освіти" (завантажити)

ОК 8 "Менеджмент інновацій в освіті" (завантажити)

ОК 9 "Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, европейський та глобальний контексти" (завантажити)

ОК 10 "Андрагогіка" (завантажити)

ПП 1 "Асистентська практика" (3 семестр) (завантажити)

ПП 2 "Асистентська практика" (3 семестр) (завантажити)

ВК "Європейські та національні виміри забезпечення якості вищої освіти" (завантажити)

ВК "Докторський семінар з теоритичних та методичних засад порівняльно-педагогічних досліджень" (завантажити)

ВК "Актуальні питання іноваційного розвитку вищої освіти" (завантажити)

ВК "Педагогічна комунікація" (завантажити)