Наукові видання

Наукові фахові видання | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua)

Науковий фаховий журнал “ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології | Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (sspu.edu.ua)"

Рік заснування: 2009. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15795-4267Р від 27.10.2009 р. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010 р.

Реєстрація ДАК МОН України: Наказ № 1021 від 07.10.2015

Включено до переліку наукових фахових видань України до категорії “Б”: наказ № 886 від 02.07.2020 ISSN 2414-9799 (Online), ISSN 2312-5993 (Print)

DOI 10.24139/2312-5993

Галузь науки: педагогічні науки. Періодичність: 10 разів на рік. Мови видання: українська, російська, англійська. Журнал індексується в Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH

Головний редактор: Сбруєва А. А., доктор педагогічних наук, професор. Заступник головного редактора: Бойченко М.А., доктор педагогічних наук, доцент. Відповідальний секретар: Чистякова І.А., кандидат педагогічних наук, доцент.

Пошукова система публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз даних SCOPUS та Web of Science

Пошукова система Scopus (завантажити)

Пошукова система Web of Science (завантажити)

Бібліометрика української науки_Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (завантажити)

Репозитарій університету

eSSPUIR - електронний репозитарій (завантажити)