Академічна мобільність

Участь в онлайн - симпозиумі 

Гостьова лекція д. пед. н. проф. М. А. Бойченко для здобувачів освіти PhD рівня в ЖДУ ім. І. Франка

Проєкт Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» під керівництвом проф. А.А. Сбруєвої

Міжнародні стажування викладачів

Бойченко М. А. (завантажити сертифікати: сертифікат1сертифікат2сертифікат3сертифікат4сертифікат5)

Чистякова І. А. (завантажити сертифікати, сертифікат2)

Сбруєва А. А. (завантажити сертифікати)

Огієнко О. І (завантажити сертифікати)

Коваленко Н. В. (завантажити сертифікати)

Проценко І. І. (завантажити сертифікати: сертифікат1сертифікат2)

Чернякова Ж. Ю. (завантажити сертифікати)

Бикова М. М. (завантажити сертифікати)

Міжнародні стажування аспірантів

Тарабан Ю. В. (завантажити: фото1, фото2, сертифікат, довідка)

Бездідько Н. В. (завантажити: сертифікат1, сертифіка2, сертифікат3)