Академічна доброчесність

Академічна доброчесність у СумДПУ ім. А. С. Макаренка

Нормативна база з питань академічної доброчесності
Підписання аспірантами декларації про академічну доброчесність

vertel akadem dobrochesnist1 28188 vertel akadem dobrochesnist1 28188