Бойченко Марина Анатоліївна

boichenko ac023

Тенденції реформування управління сучасною загальною середньою освітою США

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор А.А. Сбруєва

Роки навчання - 2005-2009 рр.

Рік захисту – 2010 р.

Посада на даний час – завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

 

 

 

Мартиненко Дар'я Володимирівна

martynenko foto 963f6Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук (нині - доктор педагогічних наук), доцент Корж-Усенко Лариса Вікторівна, доцент кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту (нині - кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи) 

Роки навчання - 2009-2012 рр 

Рік захисту – 2014 р.

Посада на даний час – завідувач методично-організаційного відділу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

 

 

 

Діхнич Катерина Віталіївна

photoeditorsdk export f41dfПрофесійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики 

011 Освітні, педагогічні науки 

Науковий керівник – Семеног О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та літератури

Роки навчання - 2017-2021 рр.

Рік захисту – 2021 р.

Посада на даний час – методист навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку педагогічних працівників комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Сьома Світлана Олексіївна

soma so foto 27bfd

Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біологічних відділень малої академії наук україни (60-ті роки хх – початок ххі століття)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з державного управління, професор, перший проректор СумДПУ ім. А. С. Макаренка 

Роки навчання -2013-2016 рр. 

Рік захисту – 2016 р.

Посада на даний час – методист комунального закладу Сумської обласної ради-обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

 

Пономаренко Наталія Петрівна

IMG 0365 e5379

Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики у процесі професійної підготовки

011 освітні, педагогічні науки

Науковий керівник – Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка .

Роки навчання - 2016-2020 рр. 

Рік захисту – 2020 р.

Посада на даний час – викладач Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»

 

 

Пархоменко Ірина Володимирівна

DSC 0053 95d99

Розвиток історико-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти Північно-Східної України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століття)

011 освітні, педагогічні науки

Науковий керівник – Бугрій Володимир Станіславович, доктор  педагогічних наук, професор

Роки навчання - 2017-2021 рр. 

Рік захисту – 2021 р.

Посада на даний час – методист комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

 

 

Сидоренко Наталія Володимирівна

sidorenko n cbb77

Розвиток освіти національних меншин у Північно-Східній Україні у 20-х–30-х роках ХХ століття

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Осьмук Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

Роки навчання - 2015-2018 рр. 

Рік захисту – 2019 р.

Посада на даний час – викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ СОІППО

 

 

 

 

Осьмук Наталія Григорівна

4a portret osmuk 6017b

Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х–початку 30-х років ХХ століття

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

Роки навчання - 1998-2001 рр. 

Рік захисту – 2011 р.

Посада на даний час – доцент кафедри педагогіки СумДПУ ім. А.С. Макаренка

 

 

 

 

Вознюк Вікторія Вікторівна

risunok3 3f9a1

Організаційно-педагогічні засади інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великої Британії

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки СумДПУ ім. А. С. Макаренка 

Роки навчання - 2012-2015 рр.

Рік захисту – 2015 р.

Посада на даний час – викладач соціально-педагогічних дисциплін, Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединського педагогічного фахового коледжу імені А.С.Макаренка» (з 20 березня 2020 року перебуває в декретній відпустці)

 

 

 

Туляков Олег Олегович

tulyakov o f5463

Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г.С. Сковороди

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

Роки навчання - 1995–1998 рр. 

Рік захисту – 1999 р.

Посада на даний час – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, ННІБТ УАБС СумДУ

 

 

 

Корж-Усенко Лариса Вікторівна

korzh usenko l d1677

Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці ХІХ – на початку ХХ століття)

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

Роки навчання - 1995–1998 рр. 

Рік захисту – 1999 р.

Посада на даний час – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

 

 

 

Перетятько Олена Валеріївна

listopad peretyatko o 7cfc4

Ідеї реформаторської педагогіки в діяльності початкових та середніх шкіл Харківської губернії (1890–1917 рр.)

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

Роки навчання - 1997–2000 рр.

Рік захисту – 2001 р.

Посада на даний час – тимчасово не працює

 

 

Чистякова Ірина Анатоліївна

chistyakova i 3aa6b

Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

Роки навчання - 2008–2011 рр. 

Рік захисту – 2012 р.

Посада на даний час – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, завідувач аспірантури і докторантури, СумДПУ імені А.С.Макаренка

  

Шихненко Катерина Іванівна

shihnenko ki 74069

Розвиток теорії освітніх змін у педагогічній думці США (остання чверть ХХ ‒ початок ХХІ століття)

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

Роки навчання - 2012–2015 рр.

Рік захисту – 2015 р.

Посада на даний час – завідувач  кафедри мовної підготовки Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

 

 

 

Білокопитов Василь Іванович

bilokopitov v 49bb1

Діяльність європейських організацій із забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

Роки навчання - 2010–2012 рр 

Рік захисту – 2012 р.

Посада на даний час – доцент кафедри іноземних мов, СНАУ