Стейкхолдери

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
що регламентують взаємовідносини між стейкхолдерами та учасниками освітнього процесу

Офіційний сайт кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com