Круглий стіл "ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ"

23 червня 2021 року кафедрою педагогіки було організовано та проведено круглий стіл "ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ", на якому обговорювалися дискусійні питання, а саме:

1. Ваше бачення розвитку освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки.

2. Проблеми у процесі реалізації освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки.

Учасниками дискусії стали

Кудріна О.Ю., доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Антонова О.Є. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка

Бойченко М.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Бондаренко Ю. А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Борова Т.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Огієнко О.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Петренко О.Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Пріма Р.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки

Сбруєва А.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Семеніхіна О.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Сущенко А.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету

Філоненко О.В., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Чепіль М.М., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Чистякова І.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка