Наукові видання

 Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» 

Затверджений МОН України як фахове наукове видання з педагогічних наук, у якому публікуються основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015). Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH. Кожній статті журналу присвоюється DOI – Цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Редакція приймає до друку статті, що публікуються авторами вперше. Журнал виходить українською та англійською мовами.

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті журналу: http://pedscience.sspu.edu.ua.

Відповідальний секретар журналу Чистякова Ірина Анатоліївна (контактний телефон редакції журналу 8(0542)68-59-47 або (050)808-47-05). Поштова адреса: кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інформаційний лист

Журнал "Наукові пошуки"

Збірник праць молодих учених. Журнал виходить двічі на рік. Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

До статті додаються:

  • Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.
  • Відзив-рекомендація наукового керівника (для студентів, магістрантів, аспірантів і здобувачів, що подають одноосібні статті).
  • Електронна версія тексту у форматі Windows з текстовим редактором Microsoft Word 6.0/7.0/97. Шрифти – Times. Можливо також надіслати текст статті на електронну пошту кафедри педагогіки (з поміткою Наукові пошуки) [Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.]

Відповідальний секретар- Шоломій Лідія Олександрівна (контактний телефон кафедри педагогіки (0542)68-59-47. Поштова адреса: кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Інформаційний лист