Науково-дослідний ресурсний центр макаренкознавства

Науково-дослідний ресурсний центр макаренкознавства

Керівник ОСЬМУК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Сучасний етап макаренкознавчих досліджень пов’язано з Організацією науково-дослідного ресурсного центру макаренкознавства (на базі кафедри педагогіки). Його організаційне оформлення стало результатом узагальнення багаторічної  праці викладачів і студентів. Серед них: спільні проєкти студентів різних факультетів із вихованцями Дитячого соціально-педагогічного центру «Сигнал», як приклад захист фантастичних проєктів дітей перед студентами фізико-математичного факультету, робота вихованців у секціях Табірного збору для студентів-майбутніх вожатих, участь студентів у діяльності наметового табору центру «Сигнал» (с. Курган Лебединського р-ну).

Традиційними серед студентів і разом із ними стало проведення історико-освітніх навчальних проєктів на макаренкознавчу тематику. Серед них «Як завдяки А. С. Макаренко зʼявилися памʼятники Т. Г. Шевченку в Києві, Ашгабаді, Парижі»  та «Доля врятованого таланту» - про нашого земляка, скульптора Михайла Лисенка; «Виробники висотехнологічної оптики» та «Поставити літак на крило» - про виробництво перших вітчизняних фотоапаратів ФЕД  та електросведлилок вихованцями комуни, яку очолював А. С. Макаренко  під Харковом.

Щороку кафедра педагогіки оголошує конкурс  наукових (номінації: тези, стаття) і  творчих (номінації: есе, літературний портрет улюбленого героя, буктрейлер) історико-педагогічних робіт на Макаренківську тематику. В цьому році його присвячено ювілею нашого університету.

Також наймасовішим і традиційним стало проведення освітньо-навчального проєкту в курсі історії педагогіки, що має  назву «Мій Макаренко».

 

ПАСПОРТ

науково-дослідного ресурсного центру СумДПУ імені А. С. Макаренка

  • Назва ресурсного центру: Науково-дослідний ресурсний центр з макаренкознавства
  • Дата заснування: жовтень 2019 р. (Затверджено Вченою радою СумДПУ імені А. С. Макаренка Протокол №3 від 28.10.2019 р.)
  • Засновники: Кафедра педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка
  • Керівник та члени ресурсного центру: керівник –, канд.пед. наук, доцент Осьмук Н.Г, члени: доктор пед. наук, доцент Бойченко М.А., канд.пед. наук, ст.. викладач Бикова М.М., канд.пед. наук, доцент Коваленко Н.В.,  канд. пед. наук, доцент Проценко І.І., доктор пед. наук, професор Огієнко О.І., доктор пед. наук, професор Сбруєва А.А., канд. пед. наук, доцент Чернякова Ж.Ю., канд. пед. наук, доцент Чистякова І.А., аспірантка кафедри педагогіки Усатих Т., аспірант кафедри педагогіки Вертель В.
  • Матеріальна база: база кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка
  • Місце розташування, телефон: Україна, м. Суми, вул.. Роменська 87, СумДПУ імені А.С. Макаренка, кімн. 218
  • Джерела фінансування: кошти засновника
  • Перелік установ та організацій, з якими планується співробітництво: Інститут педагогіки НАПН України (відділ історії педагогіки); Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
  • Галузі використання розробок та сфери їх можливого впровадження: Вища педагогічна освіта, середня освіта, позашкільна освіта.