Публікації викладачів кафедри

Сбруєва Аліна Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Бикова Марія Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

Бойченко Марина Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Будянський Дмитро Васильович - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Волошко Ганна Валеріївна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Коваленко Наталія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Кривонос Ольга Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Огієнко Олена Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Осьмук Наталія Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Проценко Ірина Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Чернякова Жанна Юріївна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Чистякова Ірина Анатоіївна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри